Nowości

Hodegetrie Krakowskie 1450–1490

Wieloletnie badania nad fenomenem powtarzalności typu ikonograficznego w malarstwie małopolskim na przykładzie Hodegetrii Krakowskiej zaowocowały wydaniem w 2015 roku pierwszego zbiorowo opracowanego tomu katalogowego, obejmującego trzynaście znanych dzieł z najwcześniejszego okresu, czyli z lat 1400–1450. Niniejszy tom dotyczy wydzielonego przez autorów dojrzałego i najintensywniejszego okresu wytwórczości i powielania typu, zamkniętego w przybliżonych granicach 1450–1490, i obejmuje łącznie trzydzieści siedem obrazów. Spośród nich znaczną większość można przypisać do jednego z trzech działających w tym okresie warsztatów, wyraźnie wyodrębniających się na tle omawianej twórczości. Katalog, szczegółowo opisujący każdy z obrazów, poprzedza ogólna synteza stylistyczna dzieł z lat 1450–1490 oraz analiza techniki i technologii wykonania.

język publikacji: polski, angielski
redakcja: Małgorzata Schuster-Gawłowska, Marta Lempart-Geratowska
autorzy tekstów: Małgorzata Schuster-Gawłowska,Jerzy Gadomski, Helena
Małkiewiczówna, Piotr Łopatkiewicz, Małgorzata Nowalińska, Anna Sękowska
przekład: Monika Bogdanowska
projekt okładki: Tomasz Gawłowski
format: 24 x 30 cm
liczba stron: 312
ISBN 978-83-65570-78-9
rok wydania: 2017
cena: 63 zł


Paweł Taranczewski

Wspominając Akademię. Napisane, wysłuchane, zapisane
tom 3

Prezentowany tom stanowi część cyklu wydawniczego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pod wspólnym tytułem Biblioteka 200-lecia. Trzeci tom poświęcony jest wydarzeniom artystycznym, społecznym i historycznym XX wieku, w obrębie sztuki koncentruje się jednak na zagadnieniach nauczania rysunku i malarstwa. Swoimi uwagami, wspomnieniami, impresjami dzielą się z nami Jerzy Nowosielski, Wacław Taranczewski, Włodzimierz Kunz, Józef Lucjan Ząbkowski, Zbylut Grzywacz, Andrzej Łukaszewski, Stanisław Rodziński, Leszek Misiak, Juliusz Joniak, Adam Wsiołkowski, Stanisław Karpowicz i oczywiście autor tej książki – Paweł Taranczewski. Wywiady przeprowadzone w minionych latach wzbogacone zostały znakomitym opracowaniem historii narodzin kapizmu we Francji i jego losów w Polsce.

język publikacji: polski
redakcja: Jacek Dembosz, Adam Wsiołkowski, Teresa Czerniejewska-Herzig
projekt graficzny: Marek Pawłowski, Michał Bratko
format: 10 x 15 cm
liczba stron: 528
ISBN: 978-83-65570-47-5
rok wydania: 2017
cena: 35 zł


Mimowolne perwersje rzeczy

Książka wydana wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie i Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.
Autorzy projektu Smart obiekt poruszają się w kręgu rzeczy. Są to pozornie nieistotne przedmioty, które powstały z praktycznej potrzeby i pod wieloma względami przypominają prototypy. Tworzy się je w doraźnych okolicznościach, a ich kształt bywa tak nieporadny i ułomny, że brak rzetelnej konstrukcji oraz współbrzmienia funkcji i formy zastanawia (i niepokoi). Z założenia tymczasowe, z natury stworzone jako antyprojekty są jednak trwale obecne w naszej codzienności. Autorów interesuje proces ich powstawania, charakter, a także głębsze tło relacji człowieka i rzeczy.
W książce znajduje się m.in. jeden z ostatnich autoryzowanych wywiadów z prof. Jerzym Vetulanim.
FB

język publikacji: wersja polska
projekt graficzny:
Teren Prywatny
format: 17 × 21 cm
liczba stron: 256
ISBN 978-83-65570-86-4
rok wydania: 2017
cena: 54,90 zł


Adam Wsiołkowski

Moja Akademia

Adam Wsiołkowski wybitny krakowski malarz i grafik, były rektor ASP w Krakowie, opisał swoistą autobiografię, w której zawarł swoją drogę od studenta do rektora w krakowskiej Akademii. Poprzez pryzmat własnej historii prezentuje codzienne życie uczelni od końca lat 60. ubiegłego wieku aż po współczesność – radości i troski artystów, relację mistrz-uczeń, na jakiej opiera się nauczanie, przeradzającą się często w przyjaźń; przedstawia także dylematy związane z zarządzaniem tak wyjątkową społecznością, gromadzącą silne indywidualności. Bogato ilustrowane wydawnictwo obfituje w anegdoty i sytuacje humorystyczne, a jednocześnie ma dużą wartość historyczną ukazując życie w Akademii na przestrzeni ostatniego półwiecza. Pełen ciepła i humoru styl narracji pozwala czytelnikowi wejść w świat artystów, który dla większości ludzi jest dość hermetyczny i niezrozumiały.
Książka Adama Wsiołkowskiego uświetnia wspaniały jubileusz dwustulecia krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, najstarszej polskiej uczelni plastycznej. Autor nawiązuje do najlepszych tradycji – nie jest pierwszym rektorem, który spisał swoje wspomnienia: przed nim był Julian Fałat.

język publikacji: wersja polska
projekt graficzny:
Adam Wsiołkowski
format: 21 × 29,7 cm
liczba stron: 336
ISBN 978-83-65570-68-0
rok wydania: 2017
cena: 65 zł


Andrzej Bednarczyk

Projekt Narcyz

Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Bednarczyka opiera się na projekcie artystyczno‑naukowym Pola Narcyza, którego wspólnym motywem jest szeroko ujęty mit Narcyza, a celem – „wyrysowanie duszy Europy i poszukiwanie jakiejś prawdy o jej mieszkańcach”. Na projekt złożyło się siedem wystaw przedstawiających różne odsłony postaci pochylonego Narcyza, autorstwa Andrzeja Bednarczyka, oraz teksty przedstawicieli różnych dziedzin nauki i sztuki. Książka odzwierciedla ten układ – pierwsza cześć zawiera dokumentację cyklu wystaw, natomiast druga – eseje zainspirowane tematem narcyzmu. Jak zauważyła prof. Maria Poprzęcka: „Teksty, zaskakujące często nieprzewidzianym podejściem do tematu, składają się na intrygującą i inspirującą lekturę. Pisarsko są zróżnicowane, z korzyścią dla czytelnika. Widać wszakże, że postać Narcyza na tyle rozbudza ciekawość i badawczą inwencję, iż tak różne kompetencje (nie tylko humanistyczne i nie tylko artystyczne!) okazują się nowymi i sprawnymi narzędziami dla zaskakująco świeżych odczytań starego mitu”.

język publikacji: wersja polska, wersja angielska
redakcja naukowa: Andrzej Bednarczyk
autorzy tekstów: Jacek Bomba, Paweł Dybel, Marek Krajewski, Kajetan Młynarski, Łukasz Lamża, Piotr Kołodziejczyk, Agnieszka Jankowska‑Marzec, Stanisław Tabisz, Marta Smolińska, Dorota Folga‑Januszewska, Roman Kubicki, Janusz Krupiński, Adam Workowski, Tadeusz Gadacz
projekt graficzny: Michał Bratko
cena: 30 zł


Magdalena Celadyn

Zrównoważone środowiskowo wnętrza biurowe

Wielu badaczy, projektantów i krytyków architektury, począwszy od połowy lat 90. ubiegłego wieku coraz częściej wskazuje na konieczność respektowania postulatów zrównoważenia oraz implementacji adekwatnych strategii projektowych w odniesieniu do projektowania architektonicznego wnętrz, w tym biurowych.
Przeprowadzona w pracy analiza porównawcza wybranych zrealizowanych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wnętrz biurowych, które pomyślnie przeszły proces ewaluacji środowiskowej, pozwoliła stworzyć ich oryginalną typologię, uwzględniającą charakterystykę funkcjonalną, formalną i stylistyczną. Zaproponowana przez autorkę systematyka wnętrz posłużyła do wykazania, iż paradygmat zrównoważonego środowiskowo projektowania architektonicznego wnętrz, z równoczesnym uwzględnieniem zawartych w parametrycznych systemach certyfikacji energooszczędnych i proekologicznych wymagań, stanowiąc zestaw imperatywów projektowych niezbędnych dla opracowania środowiskowo odpowiedzialnych obiektów architektonicznych, staje się także źródłem inspiracji w kreowaniu spójnych stylistycznie oraz integralnych formalnie architektonicznych wnętrz biurowych.

język publikacji: polski
projekt graficzny: Magdalena Celadyn
format: 21 x 30 cm
liczba stron: 182
ISBN 978-83-65570-59-8
rok wydania: 2017


Zbigniew Łagocki

Do rąk czytelników oddajemy monografię prezentującą sylwetkę Zbigniewa Łagockiego. Życie i twórczość wybitnego artysty fotografika i zasłużonego pedagoga Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie poznajemy dzięki licznym tekstom teoretycznym i kalendarium. W albumie zamieszczono bogaty zbiór fotografii Zbigniewa Łagockiego. Jest to kolejna książka z serii monografii artystycznych wydawanych przez Wydawnictwo ASP. Do artystów malarzy, rzeźbiarzy i grafików dołączył teraz fotografik, którego znaczenia dla polskiej sztuki nie sposób przecenić.

Książka otrzymała wyróżnienie w konkursie Najpiękniejsze Książki Roku 2016 zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek oraz nagrodę Krakowska Książka Miesiąca: czerwiec 2017 przyznawaną przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie.

język publikacji: polski, angielski
koncepcja albumu: Maria Luiza Pyrlik
projekt graficzny: Władysław Pluta teksty: Stanisław Tabisz, Urszula Czartoryska, Marceli Witold Bacciarelli, Jerzy Lewczyński, Adam Mazur, Marek Janczyk, Adam Sobota, Maria Luiza Pyrlik, Joanna Grabowska
format: 24 x 32 cm
liczba stron: 447
ISBN: 978-83-64448-23-2
rok wydania: 2017
cena: 80 zł


Paweł Taranczewski

Wspominając Akademię. Napisane, wysłuchane, zapisane
tom 2

Nakładem Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ukazała się książka Pawła Taranczewskiego zatytułowana Wspominając Akademię. Napisane, wysłuchane, zapisane. W książce zamieszczono zbiór zgromadzonych przez Pawła Taranczewskiego wywiadów z artystami oraz ich wypowiedzi. O Akademii, oprócz autora, mówią m.in: Jan Marcin Szancer, Hanna Rudzka-Cybis, Andrzej Wajda, Stanisław Kamocki, Józef Lucjan Ząbkowski, Janina Kraupe, Jan Świderski, Franciszek Bunsch, Jerzy Skarżyński i Marian Konieczny. Obraz przeszłości wyłania się ze wspomnień. Relacje świadków epoki mają ogromną wartość. Oni uczestniczyli w wydarzeniach, o których opowiadają. Żywy i emocjonalny opis oddaje klimat tamtych czasów. Ukazanie się tej publikacji jest związane z przypadającym w przyszłym roku jubileuszem dwustulecia krakowskiej ASP. Do rąk czytelników oddajemy drugi tom książki, który obejmuje lata 1920-1950.

język publikacji: polski
redakcja: Jacek Dembosz, Adam Wsiołkowski, Teresa Czerniejewska-Herzig
projekt graficzny: Marek Pawłowski, Michał Bratko
format: 10 x 15 cm
liczba stron: 528
ISBN: 978-83-65570-47-5
rok wydania: 2017
cena: 35 zł