Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zostało powołane do życia Uchwałą Senatu ASP w 2005 roku. Wcześniej publikacje (od roku 1998) ukazywały się pod szyldem Akademii.

W ofercie proponujemy albumy, monografie i specjalistyczne opracowania z poszczególnych dziedzin sztuki, podręczniki akademickie i katalogi wystaw najwybitniejszych polskich artystów. Publikacje obejmują tematyką malarstwo, rzeźbę, konserwację dzieł sztuki, design, architekturę wnętrz, performance, grafikę i fotografię, a ich najwyższy poziom artystyczny i merytoryczny gwarantują autorzy – pracownicy Akademii Sztuk Pięknych. Serie wydawnicze od wielu lat służą specjalistom naukowym wsparciem, a katalogi wystaw pozwalają pozostawić trwały ślad niepowtarzalnym wydarzeniom artystycznym. Wysoki poziom edytorski naszych albumów został wielokrotnie doceniony na konkursie Najpiękniejsze Książki Roku. 

Wydawnictwo oferuje także periodyki: „Zeszyty Malarstwa”, „Studia i Materiały” (Wydział Konserwacji). W latach 1996-2020 ukazywał się kwartalnik „Wiadomości ASP”, którego kontynuacją jest internetowy kwartalnik „Restart”. Od 2021 roku wydajemy także czasopismo naukowo-artystyczne „Elementy. Studia i Dizajn”. Na dwóch wydziałach Akademii – Wydziale Form Przemysłowych i Wydziale Architektury Wnętrz – wydawane są ponadto internetowe czasopisma naukowe: „Formy” (od 2019 roku) i „inAWJournal” (od 2021 roku). Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie publikuje recenzowane monografie naukowe: poziom I – 80 pkt (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 roku).

Od lipca 2021 działa księgarnia internetowa Artstore.e-mail: wydawnictwo@asp.krakow.pl


Polityka prywatności