Nowości

Czarno na białym. 200 lat rysunku
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych

W albumie zaprezentowano 170 rysunków, pochodzących z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych oraz ze zbiorów prywatnych. Wybór wyłącznie medium rysunkowego ma swoje uzasadnienie. Wszystkie artystyczne dyscypliny wyrastają przecież z rysunku. Podkreślają to artyści, których wypowiedzi zawarto w części wstępnej książki. Album systematyzuje wiedzę na temat zagadnienia, w kolejnych rozdziałach odsłaniając inne jego aspekty: „rysunek jako studium akademickie”, „rysunek jako studium przygotowawcze do większej kompozycji”, „rysunek inwentaryzacyjny i projektowy” i wreszcie „rysunek jako forma samodzielnej wypowiedzi twórczej” i „szkicowniki artystów”. Zasadniczą część albumu stanowią reprodukcje dzieł sztuki nieżyjących artystów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z przeszłości Akademii wydobyto także wypowiedzi wielu mistrzów, rozproszone po całej publikacji, dzięki czemu możemy obserwować, jak przez wieki podchodzono do rysunku. Na końcu zamieszczono biogramy artystów – autorów reprodukowanych dzieł.
Album towarzyszy wystawie Czarno na białym. 200 lat rysunku w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a jego ukazanie się stanowi zakończenie obchodów jubileuszu dwustulecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

koncepcja: Agnieszka Jankowska-Marzec
redakcja: Małgorzata Płazowska
język publikacji: polski, angielski
autorzy tekstów: Andrzej Betlej, Stanisław Tabisz, Agnieszka Jankowska-Marzec, Zbigniew Bajek, Małgorzata Buczek-Śledzińska, Jakub Gołębiewski, Janusz Janczy, Joanna Kaiser, Piotr Korzeniowski, Patrycja Ochman-Tarka, Rafał Pytel, Jan Tutaj, Dariusz Vasina, Monika Wanyura-Kurosad, Grzegorz Wnęk, Jakub Woynarowski, Joanna Grabowska, Katarzyna Król
projekt graficzny i skład: Dagmara Berska
format: 27 × 21 cm
liczba stron: 288
ISBN 978-83-66054-52-3 (ASP)
978-83-7581-307-4 (MNK)
rok wydania: 2019
cena: 60 zł


Scenografia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Od Wyspiańskiego do czasów współczesnych

Album ukazuje historię nauczania scenografii w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Scenograficzne dokonania Stanisława Wyspiańskiego stanowią na gruncie polskim początek nowej epoki. W osobie Karola Frycza Wyspiański znalazł w zakresie scenografii godnego następcę. Dalsza historia też naznaczona była nazwiskami wybitnych twórców, takich jak Andrzej Stopka, Wojciech Krakowski, Jerzy Skarżyński, Andrzej Kreutz Majewski, Krystyna Zachwatowicz-Wajda czy Andrzej Wajda. Poświęcony bieżącemu stuleciu drugi tom przekonuje, że także i obecnie kształcenie w zakresie scenografii w krakowskiej ASP stoi na najwyższym poziomie. Artykułom prezentującym sylwetki profesorów i opisującym proces kształcenia towarzyszy bogaty wybór ilustracji, zawierający reprodukcje projektów i szkiców scenograficznych

koncepcja, redakcja i wybór materiałów: Małgorzata Komorowska i Roman Łodziński
język publikacji: polski, angielski
Piotr Łopatkiewicz, Małgorzata Nowalińska, Anna Sękowska
autorzy tekstów: Małgorzata Komorowska, Roman Łodziński, Jadwiga Rożek-Sieraczyńska, Witold Stelmachniewicz, Stanisław Tabisz
projekt i opracowanie graficzne: Monika Wanyura-Kurosad
przekład: Monika Bogdanowska, Weronika Sabita
format: 29,5 x 23 cm
liczba stron: 500 (t. I), 352 (t. II)
ISBN 978-83-65570-88-8 (t. I), 978-83-949847-8-6 (t. II)
rok wydania: 2017
cena: 250 zł (komplet)


Alfred Hałasa. Plakaty ze zbiorów
Biblioteki Głównej Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Bogato ilustrowana książka prezentuje dorobek Alfreda Hałasy w dziedzinie plakatu. Wybrane prace pochodzą ze zbiorów Biblioteki Głównej ASP w Krakowie, gdzie znajdują się 184 plakaty przekazane przez projektanta. Album zawiera również teksty o twórczości Alfreda Hałasy oraz kalendarium jego życia i twórczości. Profesor Alfred Hałasa jest jednym z najwybitniejszych współczesnych projektantów graficznych, absolwentem ASP w Krakowie. Wkrótce po studiach wyjechał za granicę, najpierw do Paryża, następnie do Kanady. W 1977 roku został profesorem na Uniwersytecie Québec w Montrealu, z którym związany jest do dzisiaj. Mieszkając i tworząc w Kanadzie, utrzymuje ścisłe związki z ojczystym krajem, co widoczne jest także w jego plakatach. Nigdy nie zapomniał o krakowskiej ASP, utrzymuje z nią stałe kontakty. W 2014 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa ASP w Krakowie.

język publikacji: polski, angielski
redakcja: Janusz Antos
projekt graficzny: Władysław Pluta
teksty: Janusz Antos, Joanna Grabowska, Katarzyna Kulpińska, Krystyna Szczur, Stanisław Tabisz
liczba stron: 272
ISBN: 978‑83‑66054‑17‑2
rok wydania: 2018
cena: 100 zł

 Zbylut Grzywacz

O rysowaniu. Widzieć, wiedzieć, wyrażać.
Eseje i wykłady o sztuce oraz teksty
o dydaktyce artystycznej

Tę książkę można nazwać testamentem artysty i credo nauczyciela. Artysta malarz, współtwórca legendarnej grupy Wprost (1966–1986), erudyta i belfer z pasją, językiem zrozumiałym, plastycznym i pełnym humoru mówi w niej o sztuce i dydaktyce w relacji z życiem. Zdumiewa różnorodnością form wypowiedzi: od krótkiego szkicu, przez wykład – gawędę czy literacki esej ukazujący naturę artystycznego widzenia, aż po pełne głębokiego namysłu i pionierskich wizji programy nauczania. Choć wiele z rozważań dotyczy rysunku, który jest „uczciwością sztuki” (Ingres), książki nie należy bynajmniej traktować jako pomocy jedynie w nauce rysunku dla adeptów sztuki. Sensem kształcenia artystycznego według Zbyluta Grzywacza jest bowiem budzenie i rozwijanie postaw twórczych, wezwanie do samopoznania i podjęcia indywidualnego ryzyka w świecie sztuki. A nade wszystko wezwanie do wolności.

język publikacji: polski
redakcja i opracowanie: Joanna Boniecka, Jacek Dembosz
projekt okładki: Marek Pawłowski
projekt graficzny: Michał Bratko
format: 10 x 15 cm
liczba stron: 544
ISBN: 978‑83‑65570‑91‑8
rok wydania: 2018
cena: 35 zł


Wspominając Akademię. Napisane, wysłuchane, zapisane
tom 4

Do rąk czytelników oddajemy książkę Wspominając Akademię. Napisane, wysłuchane, zapisane, stanowiącą kolejny, czwarty tom cyklu Biblioteka 200-lecia. Publikacja zawiera wspomnienia ponad 40 artystów związanych z krakowską ASP – malarzy, rzeźbiarzy, grafików, architektów, scenografów, fotografów, twórców filmu animowanego. Czasowo obejmuje lata 1945-1975, chociaż niektóre teksty wykraczają poza te ramy. Barwne opowieści ukazują nie tylko świat Akademii, ale także ówczesne warunki życia, stosunki towarzyskie i artystyczne w Krakowie. Jacek Dembosz, redaktor tomu, szczególnie poleca obszerne wspomnienia Jana Tyszlera, Piotra Mysłakowskiego, Stanisława Wiśniaka, Ryszarda Otręby i Krzyszofa Cedry.

Książka Wspominając Akademię zainteresuje wszystkich, którzy interesują się dziejami Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz chcieliby lepiej poznać artystów, których znaczenia dla polskiej sztuki nie można w żaden sposób przecenić.

język publikacji: polski
redakcja i opracowanie: Jacek Dembosz
projekt okładki: Marek Pawłowski
projekt graficzny: Michał Bratko
format: 10 × 15 cm
liczba stron: 768
ISBN: 978-83-65570-65-9
rok wydania: 2018
cena: 40 zł


Michał Pilikowski

Piękna historia.
Krakowska Akademia Sztuk Pięknych w latach 1818-1939

Dla uświetnienia jubileuszu 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nakładem Wydawnictwa ASP ukazała się książka Michała Pilikowskiego Piękna historia. Krakowska Akademia Sztuk Pięknych w latach 1818-1939. Książka poświęcona jest dziejom najstarszej polskiej uczelni plastycznej. Opisane zostały w niej kolejne etapy rozwoju Akademii – instytucji, której losy wpisują się nie tylko w bieg życia artystycznego i wzbogacają historię sztuki, ale także są złączone z dziejami Polski dwóch ostatnich stuleci. Innym wymiarem tej opowieści jest prezentacja biografii wybitnych artystów związanych z krakowską ASP. Poznawanie rektorów, profesorów, absolwentów i studentów Akademii w najbardziej wymowny sposób świadczy o wyjątkowości uczelni. Śledzenie relacji między artystami a Akademią jest zajęciem fascynującym. Każdy artykuł ma dwóch bohaterów: artystę i krakowską ASP. Opowieść o Akademii i jej artystach zaciekawi wszystkich tych, którzy interesują się historią polskiej sztuki.
Publikacja jest współfinansowana przez Urząd Miasta Krakowa

język publikacji: polski
projekt graficzny: Michał Bratko, Kinga Nowak
format: 21 × 29,7 cm
liczba stron: 312
ISBN: 978-83-66054-07-3
rok wydania: 2018
cena: 70 zł


Wspominając Akademię. Napisane, wybrane, okazane
tom 1

Do rąk czytelników oddajemy książkę Wspominając Akademię. Napisane, wybrane, okazane. Jest to pierwszy tom cyklu Biblioteka 200-lecia (dwa kolejne są już dostępne). Publikacja jest antologią rozproszonych tekstów o Akademii i jej artystach, które obejmują lata 1818-1920. W książce znajdziemy fragmenty wspomnień, pamiętników i dzienników wielu wybitnych artystów, którzy w barwny sposób opowiadają o wydarzeniach, w których uczestniczyli. Żywy i emocjonalny opis oddaje klimat tamtych czasów. Najlepszą rekomendacją są nazwiska takich autorów jak Wojciech Korneli Stattler, Władysław Łuszczkiewicz, Julian Fałat, Józef Mehoffer, Konstanty Laszczka, Stanisław Wyspiański, Adam Grzymała-Siedlecki, Leon Kowalski, Jan Skotnicki, Marian Gorzkowski, Eugeniusz Geppert, Tadeusz Makowski, Zygmunt Kamiński, Władysław Jarocki, Marian Trzebiński, Andrzej Pronaszko, Franciszek Klein oraz Zofia Baltarowicz-Dzielińska. Na końcu książki zamieszczono zestaw współczesnych tekstów naukowych, które stanowią uzupełnienie wspomnień artystów.

Książka Wspominając Akademię zainteresuje wszystkich, którzy interesują się dziejami Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz chcieliby lepiej poznać artystów, których znaczenia dla polskiej sztuki nie można w żaden sposób przecenić.

język publikacji: polski
redakcja: Jacek Dembosz
projekt graficzny: Michał Bratko, Marek Pawłowski
format: 10 × 15 cm
liczba stron: 1023
ISBN: 978-83-65570-66-6
rok wydania: 2018
cena: 50 zł


Hodegetrie Krakowskie 1450–1490

Wieloletnie badania nad fenomenem powtarzalności typu ikonograficznego w malarstwie małopolskim na przykładzie Hodegetrii Krakowskiej zaowocowały wydaniem w 2015 roku pierwszego zbiorowo opracowanego tomu katalogowego, obejmującego trzynaście znanych dzieł z najwcześniejszego okresu, czyli z lat 1400–1450. Niniejszy tom dotyczy wydzielonego przez autorów dojrzałego i najintensywniejszego okresu wytwórczości i powielania typu, zamkniętego w przybliżonych granicach 1450–1490, i obejmuje łącznie trzydzieści siedem obrazów. Spośród nich znaczną większość można przypisać do jednego z trzech działających w tym okresie warsztatów, wyraźnie wyodrębniających się na tle omawianej twórczości. Katalog, szczegółowo opisujący każdy z obrazów, poprzedza ogólna synteza stylistyczna dzieł z lat 1450–1490 oraz analiza techniki i technologii wykonania

język publikacji: polski, angielski
redakcja: Małgorzata Schuster-Gawłowska, Marta Lempart-Geratowska
autorzy tekstów: Małgorzata Schuster-Gawłowska,Jerzy Gadomski, Helena
Małkiewiczówna, Piotr Łopatkiewicz, Małgorzata Nowalińska, Anna Sękowska
przekład: Monika Bogdanowska
projekt okładki: Tomasz Gawłowski
format: 24 x 30 cm
liczba stron: 312
ISBN 978-83-65570-78-9
rok wydania: 2017
cena: 63 zł


Paweł Taranczewski

Wspominając Akademię. Napisane, wysłuchane, zapisane
tom 3

Prezentowany tom stanowi część cyklu wydawniczego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pod wspólnym tytułem Biblioteka 200-lecia. Trzeci tom poświęcony jest wydarzeniom artystycznym, społecznym i historycznym XX wieku, w obrębie sztuki koncentruje się jednak na zagadnieniach nauczania rysunku i malarstwa. Swoimi uwagami, wspomnieniami, impresjami dzielą się z nami Jerzy Nowosielski, Wacław Taranczewski, Włodzimierz Kunz, Józef Lucjan Ząbkowski, Zbylut Grzywacz, Andrzej Łukaszewski, Stanisław Rodziński, Leszek Misiak, Juliusz Joniak, Adam Wsiołkowski, Stanisław Karpowicz i oczywiście autor tej książki – Paweł Taranczewski. Wywiady przeprowadzone w minionych latach wzbogacone zostały znakomitym opracowaniem historii narodzin kapizmu we Francji i jego losów w Polsce.

język publikacji: polski
redakcja: Jacek Dembosz, Adam Wsiołkowski, Teresa Czerniejewska-Herzig
projekt graficzny: Marek Pawłowski, Michał Bratko
format: 10 x 15 cm
liczba stron: 528
ISBN: 978-83-65570-47-5
rok wydania: 2017
cena: 35 zł


Mimowolne perwersje rzeczy

Książka wydana wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie i Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.
Autorzy projektu Smart obiekt poruszają się w kręgu rzeczy. Są to pozornie nieistotne przedmioty, które powstały z praktycznej potrzeby i pod wieloma względami przypominają prototypy. Tworzy się je w doraźnych okolicznościach, a ich kształt bywa tak nieporadny i ułomny, że brak rzetelnej konstrukcji oraz współbrzmienia funkcji i formy zastanawia (i niepokoi). Z założenia tymczasowe, z natury stworzone jako antyprojekty są jednak trwale obecne w naszej codzienności. Autorów interesuje proces ich powstawania, charakter, a także głębsze tło relacji człowieka i rzeczy.
W książce znajduje się m.in. jeden z ostatnich autoryzowanych wywiadów z prof. Jerzym Vetulanim.
FB

język publikacji: wersja polska
projekt graficzny:
Teren Prywatny
format: 17 × 21 cm
liczba stron: 256
ISBN 978-83-65570-86-4
rok wydania: 2017
cena: 54,90 zł


Adam Wsiołkowski

Moja Akademia

Adam Wsiołkowski wybitny krakowski malarz i grafik, były rektor ASP w Krakowie, opisał swoistą autobiografię, w której zawarł swoją drogę od studenta do rektora w krakowskiej Akademii. Poprzez pryzmat własnej historii prezentuje codzienne życie uczelni od końca lat 60. ubiegłego wieku aż po współczesność – radości i troski artystów, relację mistrz-uczeń, na jakiej opiera się nauczanie, przeradzającą się często w przyjaźń; przedstawia także dylematy związane z zarządzaniem tak wyjątkową społecznością, gromadzącą silne indywidualności. Bogato ilustrowane wydawnictwo obfituje w anegdoty i sytuacje humorystyczne, a jednocześnie ma dużą wartość historyczną ukazując życie w Akademii na przestrzeni ostatniego półwiecza. Pełen ciepła i humoru styl narracji pozwala czytelnikowi wejść w świat artystów, który dla większości ludzi jest dość hermetyczny i niezrozumiały.
Książka Adama Wsiołkowskiego uświetnia wspaniały jubileusz dwustulecia krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, najstarszej polskiej uczelni plastycznej. Autor nawiązuje do najlepszych tradycji – nie jest pierwszym rektorem, który spisał swoje wspomnienia: przed nim był Julian Fałat.

język publikacji: wersja polska
projekt graficzny:
Adam Wsiołkowski
format: 21 × 29,7 cm
liczba stron: 336
ISBN 978-83-65570-68-0
rok wydania: 2017
cena: 65 zł


Andrzej Bednarczyk

Projekt Narcyz

Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Bednarczyka opiera się na projekcie artystyczno‑naukowym Pola Narcyza, którego wspólnym motywem jest szeroko ujęty mit Narcyza, a celem – „wyrysowanie duszy Europy i poszukiwanie jakiejś prawdy o jej mieszkańcach”. Na projekt złożyło się siedem wystaw przedstawiających różne odsłony postaci pochylonego Narcyza, autorstwa Andrzeja Bednarczyka, oraz teksty przedstawicieli różnych dziedzin nauki i sztuki. Książka odzwierciedla ten układ – pierwsza cześć zawiera dokumentację cyklu wystaw, natomiast druga – eseje zainspirowane tematem narcyzmu. Jak zauważyła prof. Maria Poprzęcka: „Teksty, zaskakujące często nieprzewidzianym podejściem do tematu, składają się na intrygującą i inspirującą lekturę. Pisarsko są zróżnicowane, z korzyścią dla czytelnika. Widać wszakże, że postać Narcyza na tyle rozbudza ciekawość i badawczą inwencję, iż tak różne kompetencje (nie tylko humanistyczne i nie tylko artystyczne!) okazują się nowymi i sprawnymi narzędziami dla zaskakująco świeżych odczytań starego mitu”.

język publikacji: wersja polska, wersja angielska
redakcja naukowa: Andrzej Bednarczyk
autorzy tekstów: Jacek Bomba, Paweł Dybel, Marek Krajewski, Kajetan Młynarski, Łukasz Lamża, Piotr Kołodziejczyk, Agnieszka Jankowska‑Marzec, Stanisław Tabisz, Marta Smolińska, Dorota Folga‑Januszewska, Roman Kubicki, Janusz Krupiński, Adam Workowski, Tadeusz Gadacz
projekt graficzny: Michał Bratko
cena: 30 zł


Magdalena Celadyn

Zrównoważone środowiskowo wnętrza biurowe

Wielu badaczy, projektantów i krytyków architektury, począwszy od połowy lat 90. ubiegłego wieku coraz częściej wskazuje na konieczność respektowania postulatów zrównoważenia oraz implementacji adekwatnych strategii projektowych w odniesieniu do projektowania architektonicznego wnętrz, w tym biurowych.
Przeprowadzona w pracy analiza porównawcza wybranych zrealizowanych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wnętrz biurowych, które pomyślnie przeszły proces ewaluacji środowiskowej, pozwoliła stworzyć ich oryginalną typologię, uwzględniającą charakterystykę funkcjonalną, formalną i stylistyczną. Zaproponowana przez autorkę systematyka wnętrz posłużyła do wykazania, iż paradygmat zrównoważonego środowiskowo projektowania architektonicznego wnętrz, z równoczesnym uwzględnieniem zawartych w parametrycznych systemach certyfikacji energooszczędnych i proekologicznych wymagań, stanowiąc zestaw imperatywów projektowych niezbędnych dla opracowania środowiskowo odpowiedzialnych obiektów architektonicznych, staje się także źródłem inspiracji w kreowaniu spójnych stylistycznie oraz integralnych formalnie architektonicznych wnętrz biurowych.

język publikacji: polski
projekt graficzny: Magdalena Celadyn
format: 21 x 30 cm
liczba stron: 182
ISBN 978-83-65570-59-8
rok wydania: 2017


Zbigniew Łagocki

Do rąk czytelników oddajemy monografię prezentującą sylwetkę Zbigniewa Łagockiego. Życie i twórczość wybitnego artysty fotografika i zasłużonego pedagoga Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie poznajemy dzięki licznym tekstom teoretycznym i kalendarium. W albumie zamieszczono bogaty zbiór fotografii Zbigniewa Łagockiego. Jest to kolejna książka z serii monografii artystycznych wydawanych przez Wydawnictwo ASP. Do artystów malarzy, rzeźbiarzy i grafików dołączył teraz fotografik, którego znaczenia dla polskiej sztuki nie sposób przecenić.

Książka otrzymała wyróżnienie w konkursie Najpiękniejsze Książki Roku 2016 zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek oraz nagrodę Krakowska Książka Miesiąca: czerwiec 2017 przyznawaną przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie.

język publikacji: polski, angielski
koncepcja albumu: Maria Luiza Pyrlik
projekt graficzny: Władysław Pluta teksty: Stanisław Tabisz, Urszula Czartoryska, Marceli Witold Bacciarelli, Jerzy Lewczyński, Adam Mazur, Marek Janczyk, Adam Sobota, Maria Luiza Pyrlik, Joanna Grabowska
format: 24 x 32 cm
liczba stron: 447
ISBN: 978-83-64448-23-2
rok wydania: 2017
cena: 80 zł
 


Paweł Taranczewski

Wspominając Akademię. Napisane, wysłuchane, zapisane
tom 2

Nakładem Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ukazała się książka Pawła Taranczewskiego zatytułowana Wspominając Akademię. Napisane, wysłuchane, zapisane. W książce zamieszczono zbiór zgromadzonych przez Pawła Taranczewskiego wywiadów z artystami oraz ich wypowiedzi. O Akademii, oprócz autora, mówią m.in: Jan Marcin Szancer, Hanna Rudzka-Cybis, Andrzej Wajda, Stanisław Kamocki, Józef Lucjan Ząbkowski, Janina Kraupe, Jan Świderski, Franciszek Bunsch, Jerzy Skarżyński i Marian Konieczny. Obraz przeszłości wyłania się ze wspomnień. Relacje świadków epoki mają ogromną wartość. Oni uczestniczyli w wydarzeniach, o których opowiadają. Żywy i emocjonalny opis oddaje klimat tamtych czasów. Ukazanie się tej publikacji jest związane z przypadającym w przyszłym roku jubileuszem dwustulecia krakowskiej ASP. Do rąk czytelników oddajemy drugi tom książki, który obejmuje lata 1920-1950.

język publikacji: polski
redakcja: Jacek Dembosz, Adam Wsiołkowski, Teresa Czerniejewska-Herzig
projekt graficzny: Marek Pawłowski, Michał Bratko
format: 10 x 15 cm
liczba stron: 528
ISBN: 978-83-65570-47-5
rok wydania: 2017
cena: 35 zł