Wydział Malarstwa 2010

w_malarstwa

Cena 57.33 zł. „Założeniem publikacji było pokazanie najnowszych dzieł twórców i pedagogów, których łączy Akademia. Album prezentuje powstałe w ciągu ostatnich 10 lat prace artystów i przybliża ich sylwetki. Brak takiego opracowania – mówi prof. Łaciak – i potrzeba jego pojawienia się w pejzażu Akademii były coraz wyraźniej odczuwane, bo od chwili wydania monochromatycznego albumu pt. 175 lat nauczania, malarstwa, rzeźby i grafiki w krakowskiej Akademii minęło 17 lat”. Opracowanie potwierdza opinię, że Wydział Malarstwa prezentuje dzisiaj najwyższą dojrzałość, mając świadomość swej spuścizny i tradycji, jest jednocześnie otwarty na wszystkie kierunki nowoczesności. W skład zespołu opracowującego album weszli m.in.: Zbigniew Bajek, Andrzej Bednarczyk, Piotr Korzeniowski i Witold Stelmachniewicz.
Albumy wydany w wersji dwujęzycznej: polskiej i angielskiej. ISBN 978-83-62321-17-9
Format: 34,5 x 24,5 cm, grubość grzbietu: 5,4 cm, oprawa: twarda, waga: 3,30 kg, 414 stron.