Grafika ze zbiorów krakowskiej ASP 1946-2006

grafika_asp

Cena 52,50 zł. Album zawiera reprodukcje dzieł graficznych wraz z notami biograficznymi ich twórców. Teksty związane z historią kształcenia w zakresie grafiki w krakowskiej ASP i osobami artystów napisali Jadwiga Wielgut-Walczak, Magdalena Czubińska i Janusz Antos.
Tłumaczenie angielskie. 30 x 23 cm, s. 232.