Wacław Taranczewski

taranczewski

Cena 52,50 zł. Album poświęcony osobie wybitnego malarza oraz pedagoga krakowskiej ASP (wybrany w 1958 roku rektorem, nie został zaakceptowany przez władze państwowe). Postać artysty przybliżają teksty Ewy Herniczek, Franciszka Chmielowskiego i Marty Taranczewskiej. W albumie pomieszczono reprodukcje obrazów, rysunków, polichromii i witraży oraz zestaw fotografii archiwalnych.
Résumé w języku angielskim i francuskim. 30 x 24 cm, s. 184.