Warsztaty Krakowskie 1913–1926

warsztaty_krakowskie

Cena 52,50 zł. Dostępna wyłącznie edycja w języku angielskim. Książka nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w konkursie „Najpiękniejsze Książki Roku 2009” i uhonorowana tytułem „Krakowska Książka Miesiąca” — październik 2010. Album, praca zbiorowa pod redakcją Marii Dziedzic, poświęcony jest stowarzyszeniu artystów i rzemieślników działającemu na początku XX wieku przy Muzeum Techniczno‑Przemysłowym w Krakowie (obecnie w tym budynku mieści się WFP krakowskiej ASP). 24 × 32 cm, s. 472, il. 475.