Malowidło z klasztoru w Lubiążu

bantum

Cena z vat 73,50 zł Malowidło Philipa Christiana Bentuma z początku XVIII wieku w bibliotece pocysterskiego klasztoru w Lubiążu. Problemy konserwacji‑restauracji monumentalnych barokowych malowideł na podłożu gipsowym.

To niezwykła książka o niezwykłym miejscu. Autorka przenosi nas bowiem do barokowego klasztoru cystersów w Lubiążu, drugiego pod względem wielkości założenia klasztornego na świecie i jednego z najważniejszych zabytków Dolnego Śląska. Wiele miejsca poświęcono barokowej bibliotece, jej dekoracji malarskiej, malarstwu Philipa Christiana Bentuma oraz historii prowadzonych tam prac konserwatorsko‑restauratorskich. W książce pomieszczono wiele reprodukcji opisywanych dzieł sztuki, co daje nam wyobrażenie o wspaniałości artystycznej klasztoru w czasach jego świetności.
Grażyna Schulze‑Głazik