Stefan Borzęcki. Rzeźba 1957-2006

borzecki

Cena 63 zł. Monografia autorstwa Ewy Janus poświęcona jest osobie wybitnego rzeźbiarza, pedagoga, dziekana Wydziału Rzeźby oraz prorektora krakowskiej ASP. Album wydany został w 2006 roku z okazji 75-lecia urodzin oraz 50-lecia pracy twórczej Profesora Stefana Borzęckiego.

Życie i działalność artysty przedstawiają teksty Bogusza Salwińskiego, Józefa Murzyna, Józefa Marka oraz Ewy Janus będącej  także redaktorem prowadzącym publikacji. W albumie zamieszczono bogaty zbiór reprodukcji prac artysty oraz fotografii archiwalnych.
Fotografie, projekt graficzny: Ewa Janus
Tłumaczenie angielskie. 30 x 24 cm, s. 184. Cena w miękkiej oprawie 52,50 zł.