Włodzimierz Kotkowski (1942–2011)

kotkowski_ik

Cena 63 zł. Nakładem Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ukazała się książka zatytułowana Włodzimierz Kotkowski (1942–2011) – grafika. Przedstawia ona postać wybitnego grafika, znakomitego pedagoga krakowskiej ASP, który w  latach 1987–1990 pełnił funkcję dziekana Wydziału Grafiki. Album, który oddajemy do rąk czytelników, jest prezentacją twórczości Włodzimierza Kotkowskiego. Zamieszczono w  nim bogaty wybór reprodukcji prac artysty  – wybór, świadczący o  wielkości dzieła stworzonego przez Włodzimierza Kotkowskiego. Części albumowej towarzyszą liczne teksty. Ich autorami są: rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. Stanisław Tabisz, Antoni Adamski, Jacek Gaj, Tadeusz Jackowski, Agnieszka Łukaszewska, Janusz Marciniak, Grzegorz Matuszak, Lesław Miśkiewicz, Ryszard Otręba i Tadeusz Gustaw Wiktor. Teksty wspomnieniowe napisali: Paweł Bińczycki, Gabriela Cichowska, Ewa Cofalik‑Dobosz, Agnieszka Dobosz‑Bruchnalska, Joanna Janowska‑Augustyn, Elżbieta Kalinowska, Elżbieta Krywsza‑Fedorowicz, Agnieszka Lech‑Bińczycka, Bogumił Łukaszewski, Marek Olszyński, Mateusz Otręba, Joachim S.  Russek, Książka o Włodzimierzu Kotkowskim Stanisław Tabisz, Krzysztof Tomalski i Tadeusz Gustaw Wiktor. Poza tym część tekstową uzupełniają  – podane w  formie kalendarium  – informacje biograficzne na  temat życia i  twórczości Włodzimierza Kotkowskiego. Zamieszczono także bogaty zbiór fotografii archiwalnych. Książka Włodzimierz Kotkowski (1942–2011)  – grafika to  ważna publikacja Wydawnictwa ASP. Historia Akademii Sztuk Pięknych to  przecież historia konkretnych ludzi, takich jak Włodzimierz Kotkowski.