Wydania jubileuszowe WFP

_DSC4658 kopia

Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Form Przemysłowych towarzyszyła promocja wydawnictw jubileuszowych.
Jest to seria wydawnictw opisujących dzieje i tło intelektualne funkcjonowania i ewolucji Wydziału, ukazujących w najpełniejszej jak dotąd formie fenomen krakowskiej szkoły designu i podsumowujących jej osiągnięcia.
Monografia obejmuje trzy pozycje:
1. Kalendarium. Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie, praca zbiorowa pod red. Marii Dziedzic i Krystyny Starzyńskiej; cena 50 zł
2. Andrzej Szczerski, Sztuka projektowania. Z historii Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie 1964–2014; cena 25 zł
3. Janusz Krupiński, Filozofia kultury designu. W kręgu myśli Andrzeja Pawłowskiego. Opracowania graficznego książek podjął się prof. Władysław Pluta; cena 25 zł