Filia Paryska Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w świetle materiałów archiwalnych

filia_paryska

Cena 11 zł. Książka, której autorką jest Anna Mayer, przedstawia historię Filii Paryskiej krakowskiej ASP na podstawie dokumentów zachowanych w Archiwum ASP oraz noty biograficzne studentów i profesorów Oddziału Paryskiego. 25 × 18 cm, s. 332.