Zrównoważone środowiskowo wnętrza biurowe

Wielu badaczy, projektantów i krytyków architektury, począwszy od połowy lat 90. ubiegłego wieku coraz częściej wskazuje na konieczność respektowania postulatów zrównoważenia oraz implementacji adekwatnych strategii projektowych w odniesieniu do projektowania architektonicznego wnętrz, w tym biurowych.

Przeprowadzona w pracy analiza porównawcza wybranych zrealizowanych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wnętrz biurowych, które pomyślnie przeszły proces ewaluacji środowiskowej, pozwoliła stworzyć ich oryginalną typologię, uwzględniającą charakterystykę funkcjonalną, formalną i stylistyczną. Zaproponowana przez autorkę systematyka wnętrz posłużyła do wykazania, iż paradygmat zrównoważonego środowiskowo projektowania architektonicznego wnętrz, z równoczesnym uwzględnieniem zawartych w parametrycznych systemach certyfikacji energooszczędnych i proekologicznych wymagań, stanowiąc zestaw imperatywów projektowych niezbędnych dla opracowania środowiskowo odpowiedzialnych obiektów architektonicznych, staje się także źródłem inspiracji w kreowaniu spójnych stylistycznie oraz integralnych formalnie architektonicznych wnętrz biurowych.

Autorka: Magdalena Celadyn
język publikacji: polskiprojekt graficzny: Magdalena Celadyn
format: 21 x 30 cm
liczba stron: 182
ISBN 978-83-65570-59-8
rok wydania: 2017