Dotyk Wolności

Dwie rocznice zbiegły się ze sobą: jubileusz dwustulecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa Dotyk Wolności, zorganizowana w listopadzie 2018 roku w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, integrowała tematykę obu rocznic. Tym, co łączyło dwie daty historyczne, była idea wolności w różnych znaczeniach tego pojęcia. Wystawie towarzyszył katalog, a w zasadzie wspaniale wydany album z reprodukcjami eksponowanych dzieł i tekstami krytycznymi. W wystawie udział wzięli artyści związani z krakowską ASP, a kuratorem ekspozycji był prof. Zbigniew Bajek.

redakcja: Zbigniew Bajek
język publikacji: polski, angielski
autorzy tekstów: Zbigniew Bajek,Stanisław Tabisz, Michał Pilikowski, Ewa Herniczek
projekt graficzny: Zbigniew Bajek
format: 30 × 21,5 cm
liczba stron: 304
ISBN 978‑83‑66054‑26‑4
rok wydania: 2018
cena: egzemparz bezpłatny