O dźwięku, akustyce i hałasie w przestrzeni miasta

Drugi tom monografii, zatytułowany O dźwięku, akustyce i hałasie w przestrzeni miasta, porusza aspekty życia w XXI wieku, które powinny nas pobudzać do walki z bezmyślnością, a przede wszystkim brakiem świadomości. Interesujące jest przedłożone w monografii pojawiające się w dysputach naukowych stwierdzenie o materializacji dźwięku wyniesionego poza kontekst muzyczny, gdzie struktura architektoniczna staje się instalacją dźwiękową. Publikacja szeroko omawia bieżące zagadnienia dotyczące współczesnego podejścia do projektowania architektury (dr hab. Barbara Kowalewska).

redakcja naukowa: Agnieszka Ozga
autorzy: Beata Gibała-Kapecka, Tadeusz Kamisiński, Tomasz Kapecki
język publikacji: polski
projekt graficzny: Kaja Czajczyk
ISBN 978-83-65570-00-0
liczba stron: 132
rok wydania: 2019