Alternatywne przestrzenie publiczne: Mateczny–Borek Fałęcki. Przyszłość dźwięku w mieście

Pierwszy tom monografii w sposób wielowątkowy, kompleksowy ujmuje kwestie związane z akustycznym zanieczyszczeniem miast. Ta cecha oraz fakt, iż liczne rozdziały odwołują się do innowacyjnych badań praktycznych, stanowią o jej wyjątkowości. Przyjęta metodologia badań zasługuje na uznanie i jest elementem wyróżniającym opracowanie . Takie podejście wpisuje się w założenia współczesnych dobrych praktyk pisania monografii nie tylko w Polsce, ale zwłaszcza za granicą (dr hab. Dominika Sobolewska).

redakcja naukowa: Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki
autorzy: Agnieszka Ozga, Kaja Czajczyk, Dominik Mleczko, Jacek Wierzbicki, Marcjanna Nóżka, Aleksandra Lyn, Klara Juros, Julia Idczak, Daria Wójcik
język publikacji: polski
projekt graficzny: Kaja Czajczyk
ISBN 978-83-66054-72-1
liczba stron: 224
rok wydania: 2019