Dydaktyka typografii. Uczyć litery / uczyć literą

Niniejsza publikacja jest próbą przedstawienia metod i efektów nauczania i typografii, dyscypliny zyskującej sobie coraz większą rzeszę zwolenników. Autorzy żywią nadzieję, że stanie się ona początkiem szerszej dyskusji nad stanem obecnym i przyszłością dydaktyki w zakresie liternictwa i typografii oraz nad miejscem typografii we współczesnej sztuce projektowej, a także przyczyni się do zintegrowania środowiska dydaktyków zajmujących się nauczaniem typografii. Pozycja zawiera opis wielu programów nauczania, stosowanych metod i technik, jak również prezentację i omówienie efektów na bazie konkretnych realizacji prac studenckich. Obecne kształcenie wydaje się stać na bardzo wysokim poziomie, dlatego autorzy publikacji kładą nacisk nie na działania naprawcze, lecz na wymianę doświadczeń. Wymianę, która umożliwia nauczycielom wzbogacenie ich dydaktycznej oferty, a studentom poznanie różnych sposobów widzenia litery i jej miejsca we współczesnym świecie.

prezentacja publikacji:
https://www.behance.net/gallery/93042957/Didactics-of-Typography-Teaching-the-Letter

redakcja: Wojciech Regulski
język publikacji: polski, angielski
autorzy tekstów: Ada Pawlikowska, Piotr Białas (ASP w Gdańsku), Tomasz Bierkowski, Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, Zofia Oslislo-Piekarska (ASP w Katowicach), Wojciech Regulski, Paweł Krzywdziak, Zofia Dziurawiec (ASP w Krakowie), Łukasz Chmielewski (ASP w Łodzi), Krzysztof Kochnowicz (UA w Poznaniu), Aleksandra Kot, Marcin Władyka (ASP w Warszawie), Agnieszka Ziemiszewska (PJATK w Warszawie), Maciej Majchrzak (ASP we Wrocławiu)
projekt graficzny i skład: Paweł Krzywdziak
format: 26 × 20 cm
liczba stron: 180
ISBN 978-83-66054-70-7
rok wydania: 2019
cena: egzemplarz bezpłatny

*Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL)