Hodegetrie Krakowskie i ich odmiany, tom 4 i 5

Ostatnie dwa tomy korpusu obrazów Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii Krakowskiej, który tworzy łącznie pięć woluminów, obejmują obrazy z lat 1550-1750 (t. 4) oraz 1750-2018 (t. 5).

Według przyjętej od pierwszych tomów koncepcji naukowej publikacje zawierają syntezy historyczno-artystyczne, technologiczne oraz katalogi, w których znalazły się monograficzne opracowania poszczególnych wizerunków. Ponadto w ostatnim tomie zamieszczono Addendy do czterech haseł katalogowych zredagowanych w tomie II, alfabetyczny spis haseł katalogowych tomów 1-5 oraz zestawienie fotografii wszystkich obrazów Hodegetrii uwzględnionych w tomach 1-5.

język publikacji: polski, angielski
redakcja: Małgorzata Schuster-Gawłowska, Marta Lempart-Geratowska, Piotr Łopatkiewicz, Małgorzata Nowalińska, Anna Sękowska
autorzy tekstów: Małgorzata Schuster-Gawłowska, Piotr Łopatkiewicz, Małgorzata Nowalińska, Anna Sękowska
przekład: AFB tłumaczenia
korekta tekstów angielskich: Anna Meysztowicz
projekt okładki: Tomasz Gawłowski
format: 24 x 30 cm
liczba stron: 364
ISBN 978-83-66054-76-9
rok wydania: 2019
cena: 63 zł