Anna Dettloff
70 lat Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Nauczanie w zakresie sztuk projektowych w ramach krakowskiej ASP ma długą tradycję. Przekonają się o tym wszyscy ci, którzy sięgną po książkę 70 lat Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dzieje utworzonego w 1950 roku Wydziału Architektury Wnętrz autorka Anna Dettloff rekonstruuje na podstawie materiałów archiwalnych. Poznajemy także obecną kondycję Wydziału: jego pracę, osiągnięcia, strukturę organizacyjną i kadrę pedagogiczną. Na końcu publikacji zamieszczono liczne aneksy, podkreślające dokumentacyjny charakter opracowania. Integralną częścią dzieła są ilustracje, jeszcze lepiej ukazujące nam specyfikę Wydziału. Treść książki podana została w bardzo atrakcyjnej formie wizualnej, przenoszącej historyczną materię w sferę współczesności – z wychyleniem ku przyszłości. Wyobrażenie o przyszłości dają nam także szeroko opisane i bogato zilustrowane najnowsze inicjatywy, takie jak Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz „inAW”. Otrzymaliśmy podsumowanie pewnego etapu. The best of… So far

redakcja: Jacek Cupryś, Anna Dettloff, Beata Gibała-Kapecka, Joanna Łapińska, Tomasz Wesołowski
język publikacji: polski
projekt graficzny: Patrycja Ochman-Tarka
format: 30 x 26 cm
liczba stron: 340
ISBN 978‑83‑66054‑74‑5
rok wydania: 2020
nakład wyczerpany