Alfred Hałasa.
Plakaty ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Bogato ilustrowana książka prezentuje dorobek Alfreda Hałasy w dziedzinie plakatu. Wybrane prace pochodzą ze zbiorów Biblioteki Głównej ASP w Krakowie, gdzie znajdują się 184 plakaty przekazane przez projektanta. Album zawiera również teksty o twórczości Alfreda Hałasy oraz kalendarium jego życia i twórczości. Profesor Alfred Hałasa jest jednym z najwybitniejszych współczesnych projektantów graficznych, absolwentem ASP w Krakowie. Wkrótce po studiach wyjechał za granicę, najpierw do Paryża, następnie do Kanady. W 1977 roku został profesorem na Uniwersytecie Québec w Montrealu, z którym związany jest do dzisiaj. Mieszkając i tworząc w Kanadzie, utrzymuje ścisłe związki z ojczystym krajem, co widoczne jest także w jego plakatach. Nigdy nie zapomniał o krakowskiej ASP, utrzymuje z nią stałe kontakty. W 2014 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa ASP w Krakowie.

JĘZYK PUBLIKACJI: POLSKI, ANGIELSKI
REDAKCJA: JANUSZ ANTOS
PROJEKT GRAFICZNY: WŁADYSŁAW PLUTA
TEKSTY: JANUSZ ANTOS, JOANNA GRABOWSKA, KATARZYNA KULPIŃSKA, KRYSTYNA SZCZUR, STANISŁAW TABISZ
LICZBA STRON: 272
ISBN: 978‑83‑66054‑17‑2
ROK WYDANIA: 2018
CENA: 100 ZŁ