Hodegetrie Krakowskie 1450–1490

Wieloletnie badania nad fenomenem powtarzalności typu ikonograficznego w malarstwie małopolskim na przykładzie Hodegetrii Krakowskiej zaowocowały wydaniem w 2015 roku pierwszego zbiorowo opracowanego tomu katalogowego, obejmującego trzynaście znanych dzieł z najwcześniejszego okresu, czyli z lat 1400–1450. Niniejszy tom dotyczy wydzielonego przez autorów dojrzałego i najintensywniejszego okresu wytwórczości i powielania typu, zamkniętego w przybliżonych granicach 1450–1490, i obejmuje łącznie trzydzieści siedem obrazów. Spośród nich znaczną większość można przypisać do jednego z trzech działających w tym okresie warsztatów, wyraźnie wyodrębniających się na tle omawianej twórczości. Katalog, szczegółowo opisujący każdy z obrazów, poprzedza ogólna synteza stylistyczna dzieł z lat 1450–1490 oraz analiza techniki i technologii wykonania

JĘZYK PUBLIKACJI: POLSKI, ANGIELSKI
REDAKCJA: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA, MARTA LEMPART-GERATOWSKA
AUTORZY TEKSTÓW: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA,JERZY GADOMSKI, HELENA
MAŁKIEWICZÓWNA, PIOTR ŁOPATKIEWICZ, MAŁGORZATA NOWALIŃSKA, ANNA SĘKOWSKA
PRZEKŁAD: MONIKA BOGDANOWSKA
PROJEKT OKŁADKI: TOMASZ GAWŁOWSKI
FORMAT: 24 X 30 CM
LICZBA STRON: 312
ISBN 978-83-65570-78-9
ROK WYDANIA: 2017
CENA: 63 ZŁ