Magdalena Celadyn. Komponenty wnętrza architektonicznego w środowiskowo zrównoważonym projektowaniu

Monografia została opracowana w celu wykazania zasadności opracowywania projektów przestrzeni wewnętrznych oraz ich komponentów, przy respektowaniu szeroko rozumianego kontekstu środowiskowego. uwzględniającego zarówno spełnienie w projektowanych obiektach wymagań funkcjonalnych, formalnych i estetycznych, jak również implementacje postulatów środowiskowo odpowiedzialnego projektowania wnętrz architektonicznych. Środowiskowa odpowiedzialność w projektowaniu wnętrz architektonicznych, rozumianych jako całość funkcjonalno-przestrzenna, oraz w kształtowaniu każdego z jego komponentów konstytutywnych, funkcjonalnych i uzupełniających staje się decydującym kryterium projektowym umożliwianym realizacje paradygmatu zrównoważonego projektowania środowiska zbudowanego. Prezentacja wybranych strategii odpowiedzialnego środowiskowo projektowania, analiza możliwości ich aplikacji w strukturalnym kształtowaniu każdego z projektowanych komponentów wnętrza, a przede wszystkim wskazanie prośrodowiskowych postulatów jako wytycznych projektowych w procesie decyzyjnym równoważnych postulatom formalnym i funkcjonalnym, wskazuje konieczność ich traktowania jako integralnej części współczesnej metodyki projektowej środowiska wewnętrznego.

Język publikacji: polski
Projekt graficzny: magdalena celadyn
Format: 28 x 21 cm
Liczba stron: 196
Isbn: 978-83-66504-99-8
Rok wydania: 2020
Cena: 65 zł