Studia jubileuszowe. 70 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Monografia, którą oddajemy do rąk czytelników, uświetnia 70. rocznicę powstania Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP. „Dla procesu konserwacji zadaniem kluczowym jest poznanie dzieła sztuki. Zobowiązani jesteśmy zgłębić historię jego powstania, technikę i technologię wykonania. Równie istotne jest, by zrozumieć twórcę dzieła, biorąc pod uwagę współczesne mu uwarunkowania społeczno-kulturowe. Dążenie do poznania absolutnego jest priorytetowe, choć osiągnięcie całkowitego sukcesu wydaje się niemal niemożliwe. Nasze poszukiwania zawsze zakończą się połowicznym sukcesem, ale dzięki badaniom możemy spróbować choć odrobinę zrozumieć, a ostatecznie zachować od zapomnienia, spowolnić procesy niszczenia” – pisze we wstępie Małgorzata Nowalińska. Zamieszczone w książce artykuły na wybranych przykładach prezentują pracę Wydziału. Przedstawiając osiągnięcia badawcze i konserwatorskie charakteryzują specyfikę podejmowanych działań. Opracowanie jest nie tylko publikacją rocznicową, ale i kolejną pozycją naukową Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

język publikacji: polski, angielski
redakcja: Małgorzata Nowalińska
autorzy tekstów: Małgorzata Nowalińska, Grażyna Korpal, Ireneusz Płuska, Marek Wawrzkiewicz, Anna Forczek-Sajdak, Katarzyna Stępień, Grażyna Schulze-Głazik, Dorota Białek-Kostecka, Oskar Hanusek, Regina Główczak, Grzegorz Kostecki, Aleksandra Hola, Michał Płotek, Łucja Rodzik-Czałka, Jacek Bagniuk, Małgorzata Walczak, Marta Lempart-Geratowska, Maria Goryl, Katarzyna Dobrzańska, Anna Sękowska, Jarosław Adamowicz, Anna Mikołajska, Agnieszka Marecka, Katarzyna Różańska, Edyta Bernady
projekt graficzny: Jacek Szymański
format: 23 × 27 cm
liczba stron: 328
ISBN 978-83-66564-00-8
rok wydania: 2020
cena: 70 zł