Nieswojość

Książka – ukazująca się jako koedycja Wrocławskiego Wydawnictwa Warstwy i Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – to interdyscyplinarny projekt fotograficzno-literacki, którego autorki i autorzy za główny cel postawili sobie przeprowadzenie pogłębionej refleksji nad krajobrazem mentalnym Polaków na tle burzliwej historii Dolnego Śląska. Fotograficzny esej pomysłodawców tego przedsięwzięcia uzupełniony zostało o teksty literackie pisarzy i publicystów (m.in. Tokarczuk, Szczerka czy Witkowskiej), a także reportaże i analizy popularnonaukowe. A wszystko po to, by lepiej zrozumieć fenomen regionu Polski, w którym po wojnie dokonała się niemal całkowita wymiana ludności, i na nowo zastanowić się nad kulturowymi konsekwencjami tego wydarzenia.

język publikacji: polski
redakcja: Agata Pankiewicz, Marcin Przybyłko
autorzy tekstów: Magadalena Barbaruk, Jakub Fereński, Leszek Koczanowicz, Karol Maliszewski, Marta Leśniakowska, Zdzislaw Skrok, Ziemowit Szczerek, Olga Tokarczuk, Ilona Witkowska, Henryk Worcell
autorzy eseju fotograficznego: Agata Pankiewicz i Marcin Przybyłko
projekt graficzny: Pracownia Teren Prywatny
format: 17 × 22cm
liczba stron: 266
ISBN: 978-83-65502-87-2 (Wydawnictwo Warstwy)
978-83-66054-67-7 (ASP)
rok wydania: 2019
cena: 44 zł