Czarno na białym. 200 lat rysunku w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych


W albumie zaprezentowano 170 rysunków, pochodzących z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych oraz ze zbiorów prywatnych. Wybór wyłącznie medium rysunkowego ma swoje uzasadnienie. Wszystkie artystyczne dyscypliny wyrastają przecież z rysunku. Podkreślają to artyści, których wypowiedzi zawarto w części wstępnej książki. Album systematyzuje wiedzę na temat zagadnienia, w kolejnych rozdziałach odsłaniając inne jego aspekty: „rysunek jako studium akademickie”, „rysunek jako studium przygotowawcze do większej kompozycji”, „rysunek inwentaryzacyjny i projektowy” i wreszcie „rysunek jako forma samodzielnej wypowiedzi twórczej” i „szkicowniki artystów”. Zasadniczą część albumu stanowią reprodukcje dzieł sztuki nieżyjących artystów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z przeszłości Akademii wydobyto także wypowiedzi wielu mistrzów, rozproszone po całej publikacji, dzięki czemu możemy obserwować, jak przez wieki podchodzono do rysunku. Na końcu zamieszczono biogramy artystów – autorów reprodukowanych dzieł.
Album towarzyszy wystawie Czarno na białym. 200 lat rysunku w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a jego ukazanie się stanowi zakończenie obchodów jubileuszu dwustulecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

koncepcja: Agnieszka Jankowska-Marzec
redakcja: Małgorzata Płazowska
język publikacji: polski, angielski
autorzy tekstów: Andrzej Betlej, Stanisław Tabisz, Agnieszka Jankowska-Marzec, Zbigniew Bajek, Małgorzata Buczek-Śledzińska, Jakub Gołębiewski, Janusz Janczy, Joanna Kaiser, Piotr Korzeniowski, Patrycja Ochman-Tarka, Rafał Pytel, Jan Tutaj, Dariusz Vasina, Monika Wanyura-Kurosad, Grzegorz Wnęk, Jakub Woynarowski, Joanna Grabowska, Katarzyna Król
projekt graficzny i skład: Dagmara Berska
format: 27 × 21 cm
liczba stron: 288
ISBN 978-83-66054-52-3 (ASP)
978-83-7581-307-4 (MNK)
rok wydania: 2019
cena: 60 zł