Stanisław Wyspiański w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Nakład wyczerpany. Książka przedstawia reprodukcje dokumentów, dzieł i pamiątek związanych z osobą i twórczością Stanisława Wyspiańskiego, przechowywanych w krakowskiej ASP. Album zawiera również teksty dotyczące okresu studiów i pracy pedagogicznej artysty (autorzy: Agata Wójcik, Joanna Grabowska, Małgorzata Sokołowska, Jadwiga Wielgut‑Walczak, Monika Walczak‑Prystaj, Janusz Antos, Krystyna Szczur). 33 × 24 cm, s. 160.