Witold Kasprzyk. Restituere

Cena 5,25 zł. Katalog wystawy czasowej, która odbyła się w Galerii Wydziału Konserwacji i Restauracji
Dzieł Sztuki ASP w Krakowie „Cztery ściany” w październiku i listopadzie 2008 roku. W książce zamieszczono reprodukcje dzieł sztuki oraz teksty (autorzy: Grażyna Korpal, Witold Kasprzyk). 24 × 17 cm, s. 40, tłumaczenie angielskie.