Kontakt

Adres Wydawnictwa:
Mały Rynek 4, p. 22
31-041 Kraków
tel. 12 299 20 61

adres do korespondencji:
pl. Matejki 13
31-157 Kraków

wydawnictwo@asp.krakow.pl