Kontakt

Adres Wydawnictwa:
ul. Radziwiłłowska 29/1
31-026 Kraków 

tel. 12 299 20 61, 12 299 20 45

Magazyn:

Adam Bihun
501 435 887
ul. św. Krzyża 4
31-028 Kraków

adres do korespondencji:
pl. Matejki 13
31-157 Kraków

wydawnictwo@asp.krakow.pl