Metamuzeum

metamuzeum

Cena 44.10 zł. Jest  to tytuł serii wydawniczej wymyślonej już w roku 2008, w trakcie roku akademickiego 2007/2008, który rozpoczął działalność nowego kierunku studiów i Katedry Intermediów w ASP w Krakowie. Pierwotnie miał to być luźny zbiór publikacji różnego rodzaju – materiałów filmowych, drukowanych, sieciowych – połączonych formułą otwartej antologii i nastawionych na zebranie i uporządkowanie dokumentów, dzieł, aktywności związanych z różnymi przejawami sztuki intermedialnej. Interesująca nas problematyka okazuje się jednak tak szeroka, a planowanie kierunków prac badawczych, przedsięwzięć wydawniczych czy wreszcie samej ewolucji metod dydaktycznych w trudnej sytuacji ekonomicznej i kadrowej tak niepewne, że METAMUZEUM zmienia obecnie swój zasięg. Poświęcamy serię wydawniczą wyłącznie sztuce performance (jest to obecnie jedna z czterech  specjalizacji dyplomowych Katedry Intermediów, reprezentowana w jej strukturze przez kierunkową pracownię sztuki performance). Pierwsze tomy serii zamierzamy wydać jako sukcesję prac autorskiego projektu badawczego Symboliczna emisja czasu w sztuce performance, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Każdy tom składać się będzie ze zbioru dokumentów zarejestrowanych wideofonicznie (dysk DVD) oraz z książki, omawiającej lub poszerzającej te dokumenty. Dla stosunkowo wielu artystów szansę zachowania artystycznej tożsamości, względnej niezależności i suwerenności ich pracy dają strategie sztuki performance. METAMUZEUM jest kronikarskim przyczynkiem do opisu tych zmagań, a Sztuka na ulicy – pierwszym tomem tej antologii.

ISBN 978-83-62321-10-0