Porady technologiczne – malarstwo

okladka.indd

Cena 12 zł.

Autor poświęca pierwszą część poradnika, tematom podstawowym, dotyczącym przygotowywania podobrazia płóciennego. Zwraca uwagę na najistotniejsze, decydujące o trwałości obrazu elementy procesu wykonywania podłoża płóciennego i  dzieli się własnymi doświadczeniami w tym zakresie. Koncentruje się na temacie dotyczącym przygotowywania klasycznych zapraw temperowych na podobrazia płócienne. Szczególnie dotyczy to zapraw zawierających w swoim składzie jajko.  Poświęca też uwagę krosnom malarskim. Część druga poświęcona jest werniksom damarowym oraz spoiwom malarskim do techniki olejnej.