Józef Lucjan Ząbkowski

lucjan_zabkowski

Cena 1,05 zł. Książka przedstawia postać wybitnego malarza, pedagoga i dziekana Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP, Józefa Lucjana Ząbkowskiego (1928–1998). Sylwetkę artysty przybliżają teksty Stanisława Rodzińskiego i Joanny Grabowskiej. Album zawiera bogaty zestaw reprodukcji rysunków, drzeworytów, obrazów oraz fotografii archiwalnych Józefa Lucjana Ząbkowskiego. 28 × 20 cm, s. 80.